In vergelijking met enkele eeuwen geleden worden mensen gemiddeld steeds ouder. Het
Amsterdamse dagblad Het Parool meldde onlangs dat de levensverwachting van inwoners van de
Nederlandse hoofdstad in 350 jaar zelfs is verdubbeld: van 40 naar 80 jaar. Naar aanleiding daarvan
vroeg de krant aan professor Lukas Stalpers, radiotherapeut in het Academisch ziekenhuis AMC, of hij
verwacht dat mensen in de toekomst nog ouder kunnen worden. “Ik denk wel dat de
levensverwachting iets omhoog kan, van 80-85 naar bijvoorbeeld 90-95 jaar”, aldus professor
Stalpers. “Dat komt doordat meer mensen hun volledige lichamelijke potentie kunnen benutten. We
verdelen de welvaart immer iets gelijker.”
Wat zou hij doen als hij minister van Volksgezondheid was? "In vergelijking met de afgelopen
eeuwen worden steeds minder mensen ziek. Ziekenhuizen hebben simpelweg steeds minder bedden
nodig. Toch zie je in de politiek een enorme aandacht voor ziekten en aandoeningen, terwijl er naar
mijn idee te weinig aandacht is voor het behoud van gezondheid."
"Je kunt de gezondheid van grote groepen mensen verbeteren door bijvoorbeeld het roken tegen te
gaan, of obesitas en suikerziekte te voorkomen. Als minister van Volksgezondheid zou ik daar
steviger op inzetten. Zoals de overheid zich in het kader van de volksgezondheid in het verleden hard
heeft ingezet voor schoner drinkwater of betere voeding van kinderen, zo moet er nu meer actie
komen tegen roken, gebrek aan beweging en ongezond eten. Allereerst bij kinderen: wie oud wil
worden, moet jong beginnen."

Ik wil hier graag wat aan toevoegen. Onderzoek heeft uitgewezen dat ons denken, en meer specifiek de kijk op onszelf een zeer grote invloed blijkt te hebben op onze gezondheid. Het spreekt voor zich dat erfelijkheid een invloedrijke factor kan zijn. Maar blijkbaar heeft een positieve kijk op onszelf een grotere invloed op ons hele organisme dan we op het eerste zicht zouden denken. ' Een kalm hart geeft je lichaam leven' is een oude wijsheid die blijkt te kloppen in de praktijk.