Natuurlijk is deze site en de informatie niet bedoeld om de plaats in te nemen van de huisarts of de specialist. Hun professionele hulp is het eerste wat je moet zoeken.

Jouw probleem of jouw gezondheidstoestand dient eerst bekeken te worden en onderzocht. Dit kan alleen maar door jouw professionele gezondheidsverzorgers.

Deze site wil je enkel extra’s uit de natuurgeneeskunde aanbieden die, mits toelating, gebruikt kunnen worden voor je gezondheid. Geenzins willen we de plaats van je dokter innemen.

De info die we geven is gebaseerd op de huidige kennis. Daarbij zijn we bereid onze gegevens aan te passen als die verbeterd dienen te worden. We wensen je een vitale gezondheid toe.