Fitte hersenen: ook op latere leeftijd!


Vergeetachtigheid, slechtere concentratie… Het hoort nu eenmaal bij het ouder worden denken de meeste mensen. Professor dr. Margriet Sitskoorn, hoogleraar neuropsychologie is het daar echter niet mee eens. In een interview in het Algemeen Dagblad vertelt ze dat er ook vanaf het vijftigste levensjaar ontzettend veel gebeurt in de hersenen.

“We moeten dus af van het idee dat er verval intreedt, zodra we ouder worden. Dat beeld zit zó diep in ons denken verankerd. Nieuwe onderzoeken van de hersenen tonen aan dat we veel meer kunnen dan we denken. Onze hersenen passen zich continu aan - dit wordt neuroplasticiteit genoemd. Natuurlijk merk je rond je vijftigste dat je dingen vergeet en dat je wat stijver bent als je opstaat, maar we takelen niet af. Sommige dingen gaan wat minder, andere dingen wat beter. Zie ouder worden maar als een nieuwe periode in je leven. Het vijftigplusbrein heeft zijn eigen kenmerken, zoals dat bij het puberbrein ook het geval is.’’

,,Naarmate je ouder wordt verdwijnen er een aantal verbindingen in de hersenen’’, zegt de hoogleraar. ,,Of ze verzwakken omdat je ze niet meer gebruikt. Maar ook daarin compenseert het brein. Door nieuwe dingen te doen, ontstaan er nieuwe uitlopers van hersencellen en nieuwe verbindingen tussen de hersencellen. Het ouder wordende brein kan dus heel goed een nieuwe hobby aan. Het lukt veel vijftigplussers prima om zich nieuwe materie eigen te maken, zoals het installeren van een tablet. Je bent écht nooit te oud om te leren. Op deze manier blijven de hersenen juist in conditie.’’

Ik ben het daar van harte mee eens. Ook andere onderzoekers hebben bevestigd dat de hersenen te vergelijken zijn met een spier die geoefend kan worden. Voor het fit ouder worden zijn natuurlijk nog andere factoren van belang, zoals professor Sitskoorn ook aanbeveelt: voldoende lichaamsbeweging (zorgt voor een goede doorbloeding, ook van de hersenen), aangaan en onderhouden van sociale contacten en goede voeding. En vermijd slechte gewoonten als roken, te veel alcohol drinken, te veel geraffineerd voedsel gebruiken. Een positieve kijk op zichzelf, waardevolle doelstellingen in het leven zijn eveneens van bijzonder belang. Maar daar komen we later nog op terug…