Jaarlijks op 1 maart kent men in diverse landen het fenomeen ‘complimentendag’. Ook in België en Nederland is er aandacht voor. De bedoeling is dat mensen elkaar op die dag vaker een complimentje geven. Een leuk initiatief, want complimenten zijn belangrijk. Nooit eens een prijzend woord te horen kan erg negatief uitwerken. Recent woonde ik een bijeenkomst bij waar het voorbeeld van Deborah werd besproken. Zij voelde zich als kind vaak vernederd door de manier waarop ze werd behandeld. Ze kreeg bijna nooit een compliment. Daardoor kreeg ze een laag zelfbeeld. Bij de kleinste foutjes voelde ze zich een totale mislukkeling.

Ook in mijn boek ‘Stop Stress’ noem ik enkele van deze voorbeelden. Als we het hebben over stress denken we meestal aan een drukke zakenman of manager. Maar ik heb in mijn praktijk heel wat vrouwelijke patiënten gehad die erg gespannen waren. Een van de oorzaken bleek het gevoel niet of amper gewaardeerd te worden. Het wordt als vanzelfsprekend geacht dat ze thuis voor alles zorgen. Maar zelden worden ze geprezen. Dat kost hun energie. Het verhoogt spanning en stress.

Wetenschappers erkennen dit. De bekende Amerikaanse psycholoog William James (1842-1910) zei al: ‘De diepst menselijke emotionele behoefte is de behoefte gewaardeerd te worden.’ Uit onderzoek is gebleken dat bij mensen die een compliment krijgen de ‘beloningscentra’ in de hersenen worden geactiveerd. Dat geeft een geluksgevoel. Andere studies geven aan dat complimenten de betrokkenheid bij taken vergroten. Mensen blijken harder te gaan werken als ze het gevoel hebben dat ze worden gewaardeerd. Lovende woorden motiveren zelfs meer dan een geldelijke beloning. Zoals uit het eerder genoemde voorbeeld van Deborah blijkt, is het ook voor ouders belangrijk gul te zijn met complimenten. Het voorkomt dat hun kinderen een laag zelfbeeld ontwikkelen of zelfs een minderwaardigheidsgevoel.

Kortom: geef eens wat vaker een oprecht compliment. Denk er niet alleen jaarlijks op 1 maart aan, begin er vandaag nog mee!