Radio’s en echo’s

      Frequent radiografies laten maken heeft nadelige gevolgen. De hoeveelheid radio-activiteit waarmee de patiënt in aanraking komt, blijkt een invloed te hebben op het menselijke lichaam. Men vraagt zich soms af of echografie ook niet nadelig is. Echografie werkt helemaal anders. Hier wordt geen gebruik gemaakt van rontgenstraling maar van ultrasone golven. Het zijn geluidsgolven, mechanische trillingen, en geen radio-actieve stralen. Daarom is echografie veel veiliger. Het effect van ultrasone golven is onderzocht en er zijn geen nevenwerkingen bekend. Er zijn artsen – radiologen en andere - die zich in deze diagnosemethode specialiseren en die zeer bedreven zijn in het interpreteren van de echografiebeelden. Ook wordt de apparatuur voor echografie nog steeds verbeterd. Vooral voor het volgen van een zwangerschap wordt deze methode gebruikt.