Pensioen en toekomst

Met pensioen? Waarom zou ik?

Met pensioen gaan betekent niet per definitie dat je minder stress zult hebben en dat je gelukkiger wordt.

Wat me erg verbaast is de maatschappelijke acceptatie van een gedwongen beëindiging van de arbeidsloopbaan. Ik ben er van overtuigd dat er geen grotere verspilling is in deze samenleving dan ‘het op pensioen zetten’ van zestigers die nog heel actief zijn. Het principe om met pensioen te gaan en te stoppen met werken is een aberratie gegroeid uit onze welvaart, wellicht omdat het genieten van je leven als een ultieme doelstelling wordt gesteld. Is het op pensioen sturen van mensen op hun vijfenzestigste een gezonde maatregel? Ik ben overtuigd van niet.

Dat bepaalde mensen met pensioen willen gaan is heel goed te verstaan. Als je een zware job uitoefent, als je jarenlang voor de klas gestaan hebt, als je vele jaren als havenarbeider gewerkt hebt, als je vele jaren op de toppen van je tenen gelopen hebt, is het logisch dat je verlangt dit werk te beëindigen. Maar met pensioen gaan is nog wat anders.

Een gigantisch maatschappelijk probleem

Als je 18 jaar bent ( soms zelfs voor die leeftijd…)  wordt van je verwacht dat je kiest welke richting je studeert. Dit bepaalt al heel dikwijls wat voor soort van werk je de komende 40 jaar zult doen, zonder dat je werkelijk beseft wat dit echt met zich brengt. Daardoor wordt je bijna gedwongen in een welbepaalde richting te kijken op professioneel vlak. Je zit in een pijplijn voor de komende jàren.

Dat je dàn na veertig jaar wil ontsnappen uit dat professioneel keurslijf hoeft niemand te verbazen. Maar dat heeft volgens mij niets met het einde van je loopbaan te maken.

Mogelijke oplossing voor de pensioensregeling

Het zou gemakkelijker moeten zijn om elke tien jaar van job te veranderen. En je te heroriënteren. Mét de bijhorende opleidingen die dan noodzakelijk zijn. Onmogelijk? Te grote kosten? Denk je dat het gebrek aan arbeidsvreugde, het bijhorende gebrek aan efficiëntie, de grote kans voor extra stress en uiteindelijke burn-out minder kosten met zich meebrengt? Het is niet te schatten hoeveel dit een organisatie, neen, de héle maatschappij gekost heeft en nog steeds kost, elke dag. Elke dag mensen die zich niet goed voelen, die zich niet op hun plaats voelen.

Een voorbeeld.

Stel dat iemand besluit om rechten te studeren, dan zou hij na tien, vijftien jaar zich even gemakkelijk moeten kunnen herscholen tot leraar bijvoorbeeld. Of tot fotograaf. Misschien heeft die persoon ontdekt dat die vorm van creativiteit een bijzondere boost geeft aan zijn leven en derhalve een grote rijkdom zou betekenen voor zijn persoonlijkheid. 

 

Het zou veel gemakkelijker moeten zijn om elke tien jaar van job te veranderen. En je te heroriënteren. Mét de bijhorende opleidingen die dan noodzakelijk zijn.

 

Grote voordelen: motivatie en creativiteit

Het grote voordeel van deze carrière-aanpassingen is dat mensen gemotiveerd blijven, creatief zijn en het aangenaam vinden om hun werk te doen. Dit geeft voeding aan een sterkere persoonlijke ontwikkeling. Productiviteit vergroot, ziekmakende stress zal sterk verminderen, burn-out zal veel minder voorkomen. 

Mensen zullen dan niet verlangen te stoppen met hun werk op hun vijfenzestigste. De grote ervaring die men krijgt bij het uitoefenen van een vak en creativiteit die aan de dag gelegd kan worden,  brengen dermate arbeidsvreugde dat men er niet aan denkt te stoppen. Waarom ook?

 

Nog een mogelijke oplossing voor de pensioensregeling

Als die ervaren oudere werknemers op hun vijfenzestigste gebruikt worden in een bedrijf of in een organisatie, bijvoorbeeld om anderen op te leiden of enigszins nuttige informatie te verschaffen, brengt dit alleen maar voordeel voor alle partijen. Voor het bedrijf zelf, voor de aankomende garde jongere werknemers, maar ook voor degenen die als ‘leraren’ fungeren.  

Ze zullen zich gewaardeerd voelen en dat wat ze hebben opgebouwd zullen ze graag willen delen met anderen in hun bedrijf. De inspanningen en kosten die een organisatie zich veertig jaar heeft getroost om bekwame mensen in hun gelederen te hebben, zou nog meer kunnen renderen als ze ‘op het einde van hun carrière’ niet zomaar op straat gezet worden, maar binnengehouden worden, zelfs gekoesterd worden als kostbare vaten vol ervaring, kennis en kunde die het bedrijf alleen maar ten goede komen.

Er is geen groter verlies voor een bedrijf dan dat mensen die jarenlang zijn opgeleid en gevormd voor een specifieke functie vroegtijdig weggaan of weggestuurd worden. De moeite die een organisatie zich getroost heeft om vakkundige mensen aan boord te hebben, is dan grotendeels verloren moeite.

 

Met pensioen gaan brengt trouwens vaak veel stress mee. In mijn boek “ Stop Stress “ heb ik een hoofdstuk besteed aan stress bij gepensioneerden. Het boek is in verschillende vormen te bestellen 

Boek 'Stop Stress' - harde kaft /wikkel /leeslint                 e-book 'Stop Stress' volledig

                 e-book 'Stop Stress' volledig

287 blz - luxe uitgave                 pdf formaat                  epub formaat
tijdelijke actie 29,90 euro  24,95            tijdelijke actie 14,95 euro   11,95                  tijdelijke actie 14,95 euro   11,95

Hier enkele gedachten uit dat hoofdstuk:

 

‘MET PENSIOEN’ EN TOCH STRESS

Eindelijk vrij! Mijn laatste levensfase. Nu kan ik eens uitslapen. Ik voel me uit de maatschappij gestoten. Tijd om te vissen. De pensioenleeftijd wordt met verschillende ogen bekeken. Eén zaak is duidelijk. Het is een levensfase met specifieke problemen. En het is zeker geen periode in het leven die vrij is van stress en nervositeit. De basis voor mogelijke spanning is gewoon anders. De redenen voor stress zijn nieuw.

Waarom spanningen in de pensioengerechtigde leeftijd, terwijl het toch een tijd zou moeten zijn van veel vrijheid, nieuwe mogelijkheden, een tijd van verdere ontplooiing? …….

 

A. Mogelijke oorzaken van stress op oudere leeftijd

1. Het gevoel nutteloos te zijn

2. Eenzaamheid

3. De laatste levensfase; het ouder worden

4. Het gebrek aan waardering

5. De moeite om zich aan een nieuwe levensvorm aan te passen

6. Opkomende kwaaltjes……….

Ik ben er van overtuigd dat hier heel wat zestigers oren naar hebben, en misschien ook ‘jongeren’. Vergeet niet dat veel uitvindingen zijn gedaan door mensen boven de zeventig…