Is het eten van pudding slecht voor de hersenen?

        Bewegen heeft invloed op het ontwikkelen van dementie.  Zelfs kauwen zou een significante invloed hebben op de doorstroming van grote bloedvaten die de hersenen van bloed voorzien. Wetenschappelijk onderzoek wijst in die richting. Lees verder...

Een slecht gebit veroorzaakt een verminderde kauwfunctie. Omdat als gevolg daarvan vaak overgeschakeld wordt op vloeibare voeding, werkt dit alleen maar een verdere vermindering van de kauwactiviteit in de hand. En dus ook een verminderde doorbloeding.

Dit is een pleidooi voor het extra verzorgen van het gebit, ook bij bejaarden; dit om het kauwen te bevorderen, waardoor de doorbloeding van de hersenen zou verbeteren.

Bijgevoegd de link naar een leuke les van Prof. Erik Scherder, die een voorvechter is van fysieke beweging als middel om de hersenen te verzorgen.

https://www.youtube.com/watch?v=lTUzUGB8GAg