Verplichte digitale meters: een groot gezondheidsrisico?

Binnenkort zullen we verplicht worden digitale meters te laten installeren voor onze gas- en elektriciteitsvoorziening.  Blijkbaar zijn er meerdere gezondheidsrisico's verbonden aan dit soort apparatuur. Het is nooit onderzocht geweest of deze digitale meters die continu, dus ook 's nachts, als een zender functioneren, ons organisme geen schade toebrengen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft  dit soort elektromagnetische invloed als potentieel kankerverwekkend bevonden. Ook recente onderzoeken uit Italië en uit de Verenigde Staten  wijzen op dit zelfde risico. Vooral 's nachts zijn we erg gevoelig voor elektromagnetische invloeden. Het is altijd evident om de causale relatie te bewijzen tussen een elektromagnetisch veld en een klacht of een bepaalde aandoening, zeker als het gaat over chronische gezondheidsklachten.

Er zijn nog andere nadelen verbonden aan dit soort 'slimme' meters, die automatische gegevens doorsturen naar een centrale, zoals onder andere de veiligheid en de privacy. Er zijn natuurlijk heel wat protestacties die de kop op steken.

Sommige mensen zijn zeer gevoelig voor elektromagnetische invloeden. 

 

http://www.beperkdestraling.org/images/stories/Documenten/Brieven_BDS/Gezondheidsrisicos_slimme_meters.pdf

http://www.beperkdestraling.org/slimme-elektriciteitsmeters

https://vehs.be/